..co dohořívá, nech zhasnout, vítr znovu rozfouká...